Lelki mesék

A lélek üzenetei, úgy tűnik, legjobban az érzelmeinken keresztül olvashatóak.

Lelkünk meséit gyönyörűen leképezi a test viselkedése, és, ha ezekben a mesékben el tudunk igazodni, egyre jobban tudunk hatni magára a testre.

Ha érteni fogjuk lelkünk meséit, akkor érteni fogjuk szexualitásunk mozgatórugóit, és, ha érteni fogjuk szexualitásunk mozgatórugóit, akkor tudunk hatni is rá.

Lelkünk meséi ezerarcúak.

Ott vannak benne nemzedékek történetei, a kultúra elvárásai és szabályai, amibe születtünk, amit mikrokörnyezetünk, (beleértve a szülőket, rokonokat, tanárokat ) képvisel a legnagyobb intenzitással, és ott vannak saját élményeink szülte változásaink ahhoz képest, amilyenek valójában lehetnénk.

Mi, akik itt oktatunk mindannyian ezt képviseljük: lelkünk megnyilvánulásai nem mások, mint kibontakozási törekvései annak, amiknek teremtődtünk. Minél szélesebb skálájú a lélek földi csomagjának a kibontása, annál teljesebb az élet. Úgy gondoljuk, hogy legfontosabb feladatunk emberként az élet adta lehetőségek kibontása, aminek eredménye hogy szerepeinket örömmel és teljességgel tudjuk megélni.

Hogy örömteli gyerekek, szülők, barátok, társak és szerelmi partnerek lehessünk.

És szexualitásunk megértése, kibontása a maga természetességében, alapvető feltétele ennek, akkor is, ha bizonyos témáktól távol esőnek tűnik. A szexualitás mindenhol munkálkodó szervező erő, ami lelkünk törekvéseivel összhangban működve szolgál minket leghatékonyabban.

Lelkünk meséit hallgatjuk és vizsgáljuk a kurzus során, hogy megértsük őket. És, ha megértettük őket, akkor változtatni tudjunk ott, ahol az szükséges.

A tanfolyami tájékoztatóban részletes leírás található a kurzusról.

Megnézem a tanfolyami tájékoztatót